شما می توانید پیشنهاد تهیه یک فیلم های آموزشی را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید. تهیه این فیلم های آموزشی در برنامه آینده ایران متلب قرار خواهد گرفت. کاربرانی که پیشنهاد فیلم آموزشی ارسال کنند، بعد از تهیه آن از تخفیف 100 درصدی تهیه فیلم آموزشی پیشنهادی بهره مند می شوند.

 

13 + 5 =