تغییر تعداد تکرارهای آموزش epoch

در حال نمایش یک نتیجه