پارامتر max_fail در آموزش شبکه عصبی

در حال نمایش یک نتیجه