پارامتر max_fail در آموزش شبکه عصبی

نمایش یک نتیجه