0935-438-2544

فیلم آموزشی فارسی اتوکد autocad

(دیدگاه 9 کاربر)

توضیحات

blank

 

AutoCAD 2D

فصل اول: مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری

تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی

– آشنایی با شاخه های مختلف نقشه برداری

– اصول کلی نقشه کشی

– آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد

– ویژگی های اتوکد چیست؟

– ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی

– ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک

– نقشه کشی برق ساختمان

– ارتباط اتوکد با لوله کشی

– اتوکد در موبایل

– ویژگی های نرم افزار AutoCAD

فصل دوم: آشنایی با AutoCAD

اتوکد چیست؟

– آشنایی با محیط AutoCAD

– انواع روش های اجرای دستورات

– آشنایی با پنجره Commands

– تغییر فضای برنامه از دو بعدی به سه بعدی و آشنایی با نوار منوها

– آشنایی با تایپ کردن دستورات

– شخصی سازی در AutoCAD

– آشنایی با سربرگ های فایل- آشنایی با Start tab

فصل سوم: شروع کار با AutoCAD

ایجاد یک فایل ترسیمی

– بازکردن یک فایل موجود

– بازکردن فقط بخشی از یک ترسیم

– معرفی کامل فقط نوار ابزار AutoCAD

– ذخیره کردن فایل جاری و مدیریت چند فایل

– تنظیم ذخیره خودکار و ذخیره یک فایل پشتیبان و افزودن اطلاعات به ترسیم

– آشنایی با مکان نما

– آشنایی با منوهای میانبر سیستم مختصات کاربر

– کنترل USC

– انواع واحدهای انداره گیری، تنظیم واحد ترسیم و تنظیم معیار و جهت اندازه گیری زاویه ای

– مقیاس و محدوده ترسیم

– آشنایی با مختصات

فصل چهارم: مفاهیم بنیادی در اتوکد

آشنایی با نوار ابزار استاندارد در اتوکد

– آشنایی با منوی Window

– آشنایی با مختصات قائم مطلق، قائم نسبی، قطبی مطلق و قطبی نسبی

– روش های ورود مستقیم مختصات

– دستگاه مختصات

– مدیریت نماها

– تنظیمات دید دوبعدی و خاموش کردن دید پرسپکتیو تغییر نماد دستگاه مختصات

– روش های انتخاب موضوعات(1)

– روش های انتخاب موضوعات(2)

– انتخاب ضمنی موضوعات مشابه و موضوعات روی هم افتاده

– سفارشی نمودن فرایند انتخاب اشیا

– علامت گذاری ترسیمات

فصل پنجم: ترسیمات دوبعدی – ترسیم اشکال هندسی

دستور Point

– دستور Line

– دستور Circle

– دستور Arc

– دستور Donut

– دستور Region

– دستور Ellipse

فصل ششم: ترسیمات دوبعدی – ترسیم اجسام ساده و مرکب

دستور Rectangle

– دستور Xline

– دستور Ray

– دستور Revision Cloud

– دستور Pline

– دستور Polygon

– دستور Boundary

– دستور Sketch

– دستور Solid و Mline

فصل هفتم: ابزارهای کمک ترسیمی

آشنایی با دستورات Ortho و Grid

– ابزار Polar Tracking

– ابزار Object Snap

– ابزار Object Snap –

Tracking دستور OSnap (سربرگ Snap and Grid)

– دستور OSnap (سربرگ های Polar Tracking و Object Snap)

– دستور OSnsp(سربرگ های Dynamic Input، 3D Object Snap و Quick Properties)

– دستور OSnap( سربرگ Selection Cycling)

– دستور Group

فصل هشتم: دستورات ویرایش دوبعدی

دستورات Break، Trim و Break at Point

– دستورات Erase و Oops

– دستورات Redo، Undo و MRedo

– دستورات Array، Copyو Offset

– دستورات Extend و Explode

– دستورات Move و Rotate

– دستورات Stretch و Lengthen

– دستورات Mirror و Scale

– دستورات Fillet و Chamfer

– دستورات PEdit و Reverse

– دستورات Spline Edit

– ابزار Quick Properties و دستور Properties

– ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط گیره

– دستورات Redraw، Change، Join و Regen

فصل نهم: کنترل صحفه تصویر و هاشور زنی

تغییر بزرگنمایی ظاهری ترسیمات

– تغییر موقعیت ظاهری ترسیمات

– آشنایی با نوار ناوبری

– آشنایی با دستور View

– هاشور زدن سطح

– آشنایی با کادر محاوره ای Boundary Hatch

– آشنایی با Gradient

– ویرایش هاشورها

– آشنایی با دستور Wipeout

فصل دهم: ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها

دستور Color

– دستور LWeight-

Line Type

– آشنایی با لایه ها

– ایجاد لایه ها

– تغییر خصوصیت لایه ها

– آشنایی با کادر Layer Properties manager

– تغییر لایه موضوعات

– مطابقت دادن ویژگی ها بوسیله دستور Match prop

– انتخاب موضوعات بوسیله ویزگی های آنها

فصل یازدهم: قیدگذاری موضوعات

قیدگذاری هندسی

– آشنایی با تنظبمات قیود هندسی

– آشنایی با دستور Auto Constrain

– آشنایی با نوار قیود هندسی

– آشنایی با قیدگذاری ابعادی

– آشنایی با دستورات مخفی سازی، حذف و پارامترهای قیود

فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن

ایجاد متن تک خطی

– ایجاد متن چند خطی

– آشنایی با رفع غلط املایی

– تنظیمات سبک متن

– درج علائم خاص و درج پاراگراف

– متغیر سیستمی Texted

– ویزایشگر متن اتوکد

– ویرایش متون، تغییر ابعاد نوشته ها و تغییر نقطه درج

– جستجو و تغییر کلمات در متن

– ویرایشگر متن MTEXT توسعه یافته

فصل سیزدهم: اندازه گذاری

انداره گذاری سریع

– تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی

– محاسبه فاصله افقی و عمودی

– اندازه گذاری خطوط مورب، اندازه گذاری زوایا، کمان و دایره

– دستور Dimaro Dim Radius و Dim diameter

– دستور Dimordinate، Dimjogged و Distance

– آشنایی با دستورات Break، Quick dimension و Dim Continue

– آشنایی با دستور Inspect، Dim Baseline و Jogline

– آشنایی با دستور Tolerance

– آشنایی با دستور Qleader

– دستور Dim Edit، Dimcenter و بروز رسانی اندازه گذاری ها

فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد

آشنایی با ساختن Block

– آشنایی با ساختن WBlock

– درج Block  و WBlock ساخته شده

– ویرایش بلوک های درج شده

– تجزیه، حذف و تغییر نام بلوک

– درج بلوک به صورت سطری ستونی و ایجاد یک فایل ترسیمی از یک بلوک

– دستور Export  وImport

– تبدیل فرمت DWG به فرمت pdf

– آشنایی با دستور Attach

– ویرایش تصاویر درج شده و کم کردن حجم فایل های ترسیمی

– آشنایی با دستور leader

– آشنایی با دستور Multi leader

– آشنایی با دستور ID، ID Point و Measurgeoms

– آشنایی با دستور Properties، List، Dist و Massprop

فصل پانزدهم: آشنایی با BIM 360 & Autodesk 360

شروع کار با Autodesk 360

– آشنایی با Autodesk 360 بر روی موبایل

– آشنایی با وب سایت Autodesk 360 Exchange

– عناوین جدید در Autodesk BIM 360 Glue

– آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (استفاده از موبایل)

– آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (تبادل اطلاعات)

– آشنایی با Design Feed

فصل شانزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD

ترسیم و ویرایش- نصب و تنظیمات

– اصلاحات PDF

– رابط کاربری بهبود یافته

– Revision Clouds حاشیه نویسی وتعیین اندازه به طور هوشمند


AutoCAD 3D

فصل اول: مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی

طراحی مدل سه بعدی مدل سازی سه بعدی

– چرا مدل سازی کامپیوتری؟

– کاربرد مدل سازی شبیه سازی و بازسازی سه بعدی کامپیوتری در پروژه های معماری و عمرانی

– چرا پانورما؟

– چرا VRML؟

– مراحل شش گانه مدل سازی سه بعدی کامپیوتری

– مدل سازی سه بعدی

– بررسی عملکردی نرم افزارها در بحث مدل سازی و مقایسه آنها- نورپردازی

– نورپردازی در حوزه زیبایی شناسی

– بکارگیری رنگ

– چگونه سه بعدی می بینیم؟

– رندر چیست؟

فصل دوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر (1)

شروع کار با محیط سه بعدی

– سیستم مختصات سه بعدی

– آشنایی با View Cube

– آشنایی با 3Dorbit

– دستور 3Dorbit

– استفاده از دستورات Camera  و plan

– استفاده از دستورات 3DForbit و 3DCorbit

– دستور 3Dwalk

– تغییر نقطه دید سه بعدی

– آشنایی با دریچه های دید در محیط سه بعدی

– استفاده از سبک های نمایش سه بعدی

فصل سوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر(2)

آشنایی با نوار ابزار Visual Style

– مدیریت Visual Style

– ساخت فایل ویدئویی

– ساخت تصاویر متحرک

– ایجاد نماهای پرسپکتیو

– فعال و غیر فعال کردن حالت پرسپکتیو

فصل چهارم: ترسیم اجسام سه بعدی

آشنایی با مدل های حجمی پایه

– ترسیم مکعب و کوه

– ترسیم هرم، کره و استوانه

– ترسیم دونات و مخروط

– دستور Poly solid

– ترسیم مارپیچ

– انواع مدل سازی سه بعدی

فصل پنجم: ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی

دستورات Thicken و Elev

– دستورات Extrude و Revolve

– دستور Loft

– دستور Sweep

– دستور Convtosurface

– دستورات revsurf و Rulesurf

– دوبعدی سازی از مدل های سه بعدی

فصل ششم: ابزارهای کمک ترسیمی سه بعدی

آشنایی با متغیر OSnapZ و دستور UCSICON

– حرکت دادن موضوعات در فضای سه بعدی

– معکوس کردن و چرخاندن موضوعات

– مقیاس گذاری موضوعات

– تراز کردن موضوعات

– ایجاد آرایه سه بعدی

فصل هفتم: ایجاد سطوح

ترسیم سطوح با استفاده از Pface، 3Dface و Planesurf

– ترسیم چند خطی سه بعدی و ایجاد سطوح شبکه ای

– ایجاد سطوح مقید و افزودن مرز به عناصر

– ایجاد سطوح ترکیبی و ایجاد سطح بر روی لبه عناصر

– آشنایی با دستور Surfoffset

– بریدن و امتداد دادن سطوح

– ایجاد مدل صلب و Nurbs سطوح

– کار با رئوس بر سطوح

– آشنایی با دستورات تجزیه و تحلیل سطوح

– ایجاد سطح از طریق پروفیل

فصل هشتم: ایجاد توری ها

ترسیم Polygon با استفاده از دستور 3Dmesh

– ترسیم مکعب و مخروط با استفاده از دستور Mesh

– ترسیم استوانه و هرم با استفاده از دستور Mesh

– ترسیم کره، کوه و تورس با استفاده از دستور Mesh

– تنظیمات دستور Mesh

– آشنایی با دستورات Meshsmoothless، Meshsmoothmore، Meshsmooth و Meshrefined

– افزایش و کاهش سختی لبه های عناصر توری و آشنایی با پنجره تنظیمات توری ها

– امتداد، تقسیم و ادغام وجوه عناصر توری

– آشنایی با دستورات MeshSpin، Meshcollapse، Meshcap و ConvToSolid

– تبدیل عناصر به سطوح سه بعدی

فصل نهم: ویرایش ترسیمات سه بعدی

آشنایی با دستورات ویرایش

– اصلاح طول، گرد کردن گوشه ها و پخ زدن عناصر

– تجزیه و کنترل مشخصات عناصر

– ترکیب، کم کردن و اشتراک احجام سه بعدی

– تصویر نمودن نقاط و پاره خط بر روی سطح عناصر سه بعدی

-آشنایی با دستور Section Plane

– آشنایی با دستور Live Section، Section Plane JOG و متغیر سیستمی DELOBJ

– تغییر احجام با مقطع زدن و بریدن احجام سه بعدی

-استخراج نمای دو بعدی از مدل های سه بعدی و درج یک نقش بر روی سطوح سه بعدی

– ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور Solid Edit

– ویرایش صفحات Mesh

فصل دهم: نور

آشنایی با نور پردازی

– ایجاد نور نقطه ای و نقطه ای جهت دار

– ایجاد نور جهت دار و جهت دار آزاد و ایجاد نور غیر خطی، غیرخطی آزاد و نور راه دار

– گزینه های مربوط به نور ها

– مدیریت منابع نور

– تنظیم نور خورشید

فصل یازدهم: مواد و رندر

آشنایی با مواد

– ویرایش مواد- نخصیص و حذف مواد به عناصر

– تنظیم بافت بر روی عناصر

– تنظیمات پس زمینه صحنه

– آشنایی با رندر و تنظیمات اولیه رندر

– تنظیمات پیشرفته رندر

– رندر نمودن صحنه

– ذخیره نمودن صحنه به صورت تصویر

– آشنایی با رندر سه بعدی و متن

فصل دوازدهم: متحرک سازی

آغاز به متحرک سازی

– متحرک سازی بوسیله تلفیق اسلایدها

– متحرک سازی به روش Motion Path

– متحرک سازی با استفاده از Show Motion

فصل سیزدهم: تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی

تنظیمات Layout

– آشنایی با سبک های چاپ و تنظیمات جدول سبک چاپ

– ایجاد سبک چاپ مبتنی بر رنگ

– ایجاد سبک چاپ مبتنی بر نام

– تنظیمات صفحه کاغذ

– پیش نمایش و چاپ ترسیمات

فصل چهاردهم: عناوین تکمیلی در اتوکد

آشنایی با Design Center

– استفاده از موضوعات OLE

– آشنایی با Action Recorder

– ساخت و ضمیمه کردن فایل معیار ساخت

– امنیت و رفع اشکال فایل ها

– آشنایی با دستورات Import/Export

– آشنایی با دستورات مربرط به تصاویر

– آشنایی با دستورات قالبDWF

– ایجاد یک فرا پیوند

– آشنایی با ماشین حساب در اتوکد

– آشنایی با قابلیت Geographic Location

فصل پانزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD

مدل مختصاتی BIM 360 Glue

– مدل مختصاتی Point Clouds- Navisworks

– رندرگیری

– اشیای مقطعی

 

مدت زمان  :  36 ساعت

 

 

 

 

 

پیش نمایش 1

لینک دانلود پیش نمایش 1 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 2

لینک دانلود پیش نمایش 2 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 3

لینک دانلود پیش نمایش 3 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 4

لینک دانلود پیش نمایش 4 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 5

لینک دانلود پیش نمایش 5 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 6

لینک دانلود پیش نمایش 6 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 7

لینک دانلود پیش نمایش 7 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 8

لینک دانلود پیش نمایش 8 (کیفیت اصلی) 

9 دیدگاه برای فیلم آموزشی فارسی اتوکد autocad

 1. علی

  خیلی عالیه خیلی
  تشکر از شما

 2. م

  نظری ندارم

 3. محمد حسین حسین زاده

  با سلام . من دو محصول آموزش جامع انسیس ANSYS و فیلم آموزشی فارسی اتوکد 2016 را از سایت شما خریداری کردم اما فقط لیست دانلود فایل آموزش جامع انسیس ANSYS رو دریافت کردم و هنوز لیست دانلود فیلم آموزشی فارسی اتوکد 2016 برایم ارسال نشده است . لطفا پیگیری کنید. کد رهگیری 11824***5227

  • ایران متلب

   سلام
   با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

 4. سحر

  مجموعه کاملی است
  تشکر از شما

 5. سروش

  سلام
  بخش سه بعدی اتوکد را آشنایی نداشتم خیلی خوب شد در این آموزش داشتید

 6. falah

  با عرض سلام و خسته نباشید. خواستم یه تشکر خیلی ویژه ای داشته باشم واسه آموزش خیلی خیلی عالیتون، واقعا دستتون درد نکنه آموزشتون خیلی خوبه و به بقیه دوستان هم توصیه می کنم حتما این آموزش رو تهیه کنن.

 7. hadayet

  خیلی عالی بود
  خدا قوت به شما مهندسین پرتلاش

 8. امیر حسین بهرامی

  سلام این دوره چند ساعت زمان داره؟؟؟

  • ایران متلب

   سلام
   36 ساعت

 9. Mohammad

  سلام خسته نباشید من آموزش رو خریدم لیکنش کی برام میاد

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   آموزش اتوكد 2016 براي شما ايميل شد. لطفا ايميل خود را چك بفرماييد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *