رفع اشکال و آموزش آنلاین

 

بزرگوران و سروران گرامی

ما انجام پروژه و پایان نامه و … نداریم لطفا به هیچ وجه برای این امور تماس نگیرید. می توانید خودتان شروع کنید و از ما راهنمایی بخواهید.

فقط جهت تدریس آنلاین و رفع مشکل پیام دهید.

هزینه این خدمت به طور ساعتی می باشد