حل مساله بهینه سازی در محیط پویا با الگوریتم ژنتیک

199,000 تومان

توضیحات

حجم عمده کارهایی که تاکنون در زمینه الگوریتم های بهینه سازی مختلف انجام شده است به بهینه سای در محیط های ایستا (static) اختصاص یافته است. با این وجود در دنیای واقعی مسائل بهینه سازی فراوانی وجود دارد که محیط هدف در آنها پویا (dynamic) یا به عبارتی غیر ایستا (non-stationery) است.
blank
در چنین محیط هایی تابع هدف به مرور زمان تغییر می کند به گونه ای که راه حل هایی که در یک زمان خاص مطلوب هستند ممکن است بعد از مدتی ارزش و اعتبار خود را از دست بدهند. هر الگوریتم بهینه سازی که با این گونه محیط ها اعمال می شود باید راهکارهایی برای شناسایی تغییرات صورت گرفته در محیط و بروز رسانی جواب های خود متناسب با تغییرات محیط ارائه کند.
این کد اختصاص به استفاده از الگوریتم ژنتیک برای چند مسئله پویا می باشد.

blank

شناسه محصول: mproj36 دسته: ,