آنالايزرهاي صنعتي 1

توضیحات

سرفصل

1. آنالايزرهاي اكسيژن

2. آنالايزرهاي كلر و DRP

3. آنالايزرهاي نيتروژن

4. آنالايزرهاي PH
5. آنالايزرهاي هدايت الكتريكي

6. آنالايزرهاي شفافيت

زير فصل

1-1 نحوه طراحي و نصب آنالايزرهاي اكسيژن و مسيرهاي مربوطه (نمونه گيري، درين و …)1-2 انواع آنالايزرهاي اكسيژن (اكسيژن موجود در مايعات و گازها) 1-4مكانيزم عملكرد آنها1-3 نحوه كاليبراسيون آنها1-5 نحوه تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي آنها1-6 نحوه عيب يابي آنها و نحوه تعويض آنها

2-1 نحوه طراحي و نصب آنالايزرهاي كلر و DRP و مسيرهاي مربوطه (نمونه گيري، درين و …) 2-2انواع آنالايزرهاي كلر و DRP2-3 مكانيزم عملكرد آنها2-4 نحوه كاليبراسيون آنها2-5 نحوه تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي آنها2-6 نحوه عيب يابي آنها و نحوه تعويض آنها

3-1 نحوه طراحي و نصب آنالايزرهاي نيتروژن و مسيرهاي مربوطه (نمونه گيري، درين و …) 3-2 انواع آنالايزرهاي نيتروژن3-3 مكانيزم عملكرد آنها3-4 نحوه كاليبراسيون آنها4-5 نحوه تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي آنها3-6 نحوه عيب يابي آنها و نحوه تعويض آنها

4-1 نحوه طراحي و نصب آنالايزرهاي PH و مسيرهاي مربوطه (نمونه گيري، درين و …) 4-2 انواع آنالايزرهاي PH 4-3 مكانيزم عملكرد آنها 4-4 نحوه كاليبراسيون آنها 4-5 نحوه تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي آنها4-6 نحوه عيب يابي آنها و نحوه تعويض آنها

5-1 نحوه طراحي و نصب آنالايزرهاي هدايت الكتريكي و مسيرهاي مربوطه (نمونه گيري، درين و …) 5-2 انواع آنالايزرهاي هدايت الكتريكي5-3 مكانيزم عملكرد آنها5-4 نحوه كاليبراسيون آنها- نحوه تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي آنها 5-5 نحوه عيب يابي آنها و نحوه تعويض آنها

6-1 نحوه طراحي و نصب آنالايزرهاي شفافيت و مسيرهاي مربوطه (نمونه گيري، درين و …) 6-2انواع آنالايزرهاي شفافيت6-3 مكانيزم عملكرد آنها 6-4 نحوه كاليبراسيون آنها 6-5 نحوه تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي آنها 6-6 نحوه عيب يابي آنها و نحوه تعويض آنها

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آنالايزرهاي صنعتي 1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.