آنالیز روغن ترانسفورماتورها

توضیحات

اهداف دوره: توانايي فراگيران در تشخيص عیوب ترانسفورماتور براساس آناليز روغن

سرفصل

1- مقدمه و كليات

2- خواص شيميايي روغن

3- خواص فيزيكي و الكتريكي روغن

4- مشخصات و استانداردهاي روغن

5- نحوه ي نمونه گيري روغن

6- تعيين ولتاژ شكست روغن

7- آناليز گازهاي موجود در روغن

زير فصل
1-1 آشنايي با روغن

1-2 انواع آن

1-3 كاربرد و نقش هاي آن در ترانسفورماتورها

2-1 آشنايي با اسيديته

2-2 اكسيداسيون

2-3 توليد نيتروژن
2-4آلودگي يوني

2-5 تمايل ايجاد گاز

2-6 خوردگي در اثر آلودگي با گوگرد و…

3-1 آشنايي با استقامت الكتريكي

3-2 مقاومت مخصوص حجمي
3-3 ضريب تلفات عايقي

3-4 استقامت ضربه اي

3-5 ويسكوزيته

3-6 لجن و ..

4-1 آشنايي با مشخصات و استانداردهاي روغن

4-2 رنج هاي سلامت براساس استانداردهاي مربوطه و نحوه ي انتخاب روغن
5-1 توانايي نمونه گيري روغن براي تست هاي گازكروماتوگرافي و شكست عايقي
5-2 آشنايي با چگونگي ورود ناخالصي به روغن و نحوه ي جلوگيري از آن
5-3 زمان نمونه گيري و…

6-1 توانايي بكارگيري دستگاه تعيين استقامت الكتريكي روغن و ارزيابي براساس استانداردهاي مربوطه
7-1 توانايي تجزيه و تحليل گازهاي موجود در روغن و تشخيص عيوب ترانسفورماتور براساس نتايج به دست آمده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آنالیز روغن ترانسفورماتورها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.