سیستم حفاظت كاتديك

توضیحات

سرفصل
1- مقدمه

2- طراحي و عملكرد حفاظت كاتدي

3- المان هاي حفاظت كاتدي

4- انتخاب و تنظيم ترانس-ركتيفاير

5- تعمير و نگهداري تست

6- محاسبات و طراحي

زير فصل
1-1 مباني خوردگي و روشهاي حفاظت در برابر خوردگي
1-2 آشنايي با انواع خوردگي و معيار خوردگي

2-1 اصول طراحي حفاظت كاتدي

2-2 عملكرد حفاظت كاتدي
2-3 اثر سيستم حفاظت روي ساير تاسيسات

2-4 آشنايي با استانداردهاي مرتبط

3-1 انواع ترانس ركتيفاير و روش كنترل آنها

3-2 آشنايي با انواع آند و بسترهاي آندي

3-3 الكترودها و باندباكسها نحوه آندگذاري
3-4 كابلها و نحوه اتصالات آنها

4-1 توانايي انتخاب بهينه سيستم ترانس ركتيفاير و تنظيم ولتاژ ترانس

5-1 آشنايي با اصول تعمير و نگهداري ترانس ركتيفاير
5-2نحوه انجام تستهاي دوره اي

6-1 طراحي سيستم حفاظت كاتديك و خطوط لوله
6-2مخازن و سازه هاي دريايي

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سیستم حفاظت كاتديك”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.