فیلم آموزش فارسی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی

99,000 تومان

توضیحات

بهينه سازي بر پايه جغرافياي زيستي BBO

يك الگوريتم تكاملي بر پايه جمعيت است كه از پديده مهاجرت حيوانات و پرندگان بين جزاير الهـام گرفتـه شده است. در واقع، جغرافياي زيستي مطالعه توزيع جغرافيايي گونه هاي زيستي مـي باشـد . جزايـري كـه مكـان مناسبي براي گونه هـاي جغرافيـايي جهـت اسـكان هسـتند ، داراي شاخص صلاحيت(HSI) بالا هستند. ويژگيهايي كه تعيين كننده HSI هستند، شامل فاكتورهايي ماننـد : بارنـدگي ، تنوع گياهي، ويژگي هاي نقشه برداري، خاك منطقه و دما هستند (٥SIV). جزاير با HSI بالا داراي گونه هـاي زيـادي هستند كه به جزاير مجاور مهاجرت مي كنند.

جزاير با HSI بالا داراي نرخ مهاجرت به داخل پـاييني هستند، چراكه قبلاً توسط گونـه هـاي ديگـر پـر شـده انـد و نمي توانند پذيراي گونه هاي جديـد باشـند. جزايـر بـا HSI پايين به خاطر جمعيت خلوت خود داراي نرخ مهاجرت بـه داخل بالايي هستند. مهاجرت به داخل گونه هاي جديـد بـه مكان هايي با HSI پايين ممكن است كه باعث افزايش HSI آن منطقه شود، زيرا مناسب بودن يك مكان متناسب با تنـوع جغرافيــايي آن اســت. كــاربرد جغرافيــاي زيســتي بــراي بهينه سازي نخستين بـار بـه چگـونگي اسـتفاده از فراينـدي طبيعي براي حل مسائل بهينه سازي پرداخته است. همان طور كه براي ساير الگوريتم هـاي تكـاملي هماننـد GA ، همـواره عملگرهايي همانند عملگر جهش و برش مطرح مي شود، در الگوريتم BBO نيز عملگرهـا ي مهـاجرت و جهـش باعـث ايجاد تغييرات مطلـوب در رونـد توليـد جمعيـت نسـل هـا مي شود.

پیش نیاز : 

در ادامه آموزش الگوریتم های بهینه سازی ، فیلم آموزشی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی برای دانش پذیران گرامی تهیه شده است. پیش نیاز این فیلم آموزشی، آموزش بهینه سازی می باشد. لذا به دانش پذیران گرامی توصیه می شود ابتدا فیلم آموزشی بهینه سازی را مشاهده کنند

.

.

.

مدت زمان : 30 دقیقه


گنجینه فیلم های آموزشی فارسی الگوریتم های بهینه سازی تکاملی-هوش مصنوعی

ردیفعنوانمدت زمانلینک
1فیلم آموزش فارسی الگوریتم تکامل گرامری Grammatical Evolution35 دقیقهلینک دریافت (کلیک کنید)
2فیلم آموزشی فارسی الگوریتم بازی تکاملی Evolutionary Game Algorithm35 دقیقهلینک دریافت (کلیک کنید)
3فیلم آموزش فارسی الگوریتم جستجوی فاخته cuckoo search19 دقیقه
لینک دریافت (کلیک کنید)
4فیلم آموزش فارسی بررسی قیود در مسائل بهینه سازی مقید34 دقیقه
لینک دریافت (کلیک کنید)
5فیلم آموزش فارسی الگوریتم دسته ماهی مصنوعی30 دقیقهلینک دریافت (کلیک کنید)
6فیلم آموزش فارسی الگوریتم کلونی زنبور عسل65 دقیقهلینک دریافت (کلیک کنید)
7فیلم آموزش فارسی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی30 دقیقهلینک دریافت (کلیک کنید)
8فیلم آموزش فارسی الگوریتم ژنتیک در متلب190 دقیقهلینک دریافت (کلیک کنید)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم آموزش فارسی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *